TOP
Inline pictures

운임 및 부대비용

Cost & Etc Information

컨테이너 운임(수출입)
구분 20' 40'
  수출 수입 수출 수입
일반 컨테이너(Dry container) 500 650 900 1,100
냉동컨테이너(Reefer container) 1,000 1,300 1,500 2,200
하이큐빅 컨테이너(High cubic container)     900 1,200
위험물 650 845 1,170 1,430
LCL 60/CBM
단위: USD
* 위험물의 선적은 위험물의 명세 및 위험등급등을 하역지에 알린 후 선적허가를 받은후에 선적 가능.
(고위험성 화물인 화약류 및 비인화성 가스류, CLASS NO 1 및 CLASS NO 2 품목은 선적 제외)
* LIVE FISH 운반용 SOC CONTAINER의 경우는 물량에 따라 당사와 계약 후 선적.
* BULK 화물의 운임은 CARGO DIMENSION 및 중량에 따라 운임 협의 후 선적.
한국 부대비용 안내
THC 130,000/20'DC
180,000/40'DC
203,000/20'RF
283,000/40'RF
WHARFAGE 20' - 4,200
40' - 8,400
DOCUMENT FEE FCL / LCL 44,000 (부가세포함)
CFS CHARGE 8,500/R.T
단위: \
중국 도착지 육상 운송료
목적지 운송료
威海 (WEIHAI) 1500 RMB
青岛 (QINGDAO) 2500 RMB
苏州 (SUZHOU) 7500 RMB
上海 (SHANGHAI) 8000 RMB
福清 (FUQING)연태시내 15000 RMB
广州 (GUANGZHOU) 16500 RMB
重庆 (CHONGQING) 25000 RMB
成都 (CHENGDU)시외 24000 RMB
西安 (XIAN) 15000 RMB
중국 도착지 부대비용
항목 20' 40' 40'HC' 20RF' 20RF'
换单费 B/L발급비 RMB 180 RMB 360 RMB 360 RMB 180 RMB 360
T.H.C RMB 775 RMB 1,162 RMB 1,162 RMB 878 RMB 1,320
联检费 연검비 RMB 30 RMB 60 RMB 60 RMB 30 RMB 36060
陆运费(시내기준) 육상운송비 RMB 450 RMB 550 RMB 550 RMB 450 RMB 550
RMB 410 RMB 740 RMB 740 RMB 410 RMB 740
컨테이너보관료 FreeTime 4일, 1일에 RMB 5/cbm